PORTFOLIO


CMR - program do zarządzania bazą klientów
HR - system do obsługi bazy CV
CMS - seria aplikacji do zarządzania zawartością baz danych
CMS - ankieta - system do budowania i obsługi ankiet
CMS - kalkulatory - system do tworzenia i obsługi kalkulatorów
CMS - nieruchomości - system do obsługi bazy danych nieruchomości